ΑΛΑΤΙ ΚΑΙ ΠΙΠΕΡΙ ΜΟΝ. ΙΚΕ
Οικονομικές Καταστάσεις
Επωνυμία:ΑΛΑΤΙ ΚΑΙ ΠΙΠΕΡΙ ΜΟΝ. ΙΚΕ Έγγραφα:

6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Δραστηριότητα:ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΙΑΦΗΜΣΗΣ
Α.Φ.Μ.:800528982
Περιφέρεια:Αττικής
Νομός:Αττικής
Δήμος:Πειραιώς
Διεύθυνση:ΙΑΣΩΝΟΣ 2-ΠΕΙΡΑΙΑΣ